تبلیغات
تمرین خلاق فارسی - تسسسسسست بنویسیم دوم
تمرین خلاق فارسی
موفقیت شما ارزوی ماست
دوشنبه 7 بهمن 1387

تسسسسسست بنویسیم دوم

دوشنبه 7 بهمن 1387

نویسنده :علی انارکی

-معنی کلمه " مواظبت " کدامیک از موارد زیر است؟

الف) مراقبت   

ب) نگهداری   

ج) تربیت   

د) موارد الف و ب ×

 

2- املای کدام کلمه غلط است؟ 

الف) حیاط   

ب) تصمیم   

ج) خوش حال   

د) کسیف ×

 

3- در پایان کدام کلمه شکل " ﻪ " صدای " اِ " نمی دهد؟ 

الف) خانه   

ب) لحظه   

ج) توجٌه ×   

د) تخته

 

4- حرف " ی " در پایان کلمه های " کبری – حتٌی – مصطفی " چه صدایی می دهد؟

الف) صدای آ ×   

ب) صدای اُ   

ج) صدای ایب   

د) صدای اِ

 

5- کلمه " همیشه " شامل چند بخش و چند حرف است؟ 

الف) ٤ بخش و پنج حرف   

ب) ٣ بخش و پنج حرف ×

ج) ٣ بخش و چهار حرف   

د) ٢ بخش و چهار حرف   

 

6- کدام جمله مرتب شده است؟ 

الف) برگشت پیش مادر کبری   

ب) کبری برگشت پیش مادر 

ج) کبری پیش مادر برگشت ×   

د) پیش مادر کبری برگشت 

 

7- صدام " م " در کدام کلمه دو بار تکرار شده است؟ 

الف) مشغول   

ب) مرجان   

ج) امٌا ×   

د) همه 

 

8- جمله " دانش آموزان به ترتیب وارد ... " با کدام یک از ترکیب های زیر کامل می شود؟ 

الف) کلاس شدند ×   

ب) پیدا کند   

ج) آفریده است   

د) گردش دارد 

 

9- در کلمه " ورزش " حرف " و " چه صدایی می دهد؟ 

الف ) وَ ×   

ب ) او   

ج ) وِ   

د ) اُ

 

10- مخالف کدام کلمه صحیح نیست ؟

الف) جوان، پیر   

ب) خشک، خیس   

ج) شادی، خوشحالی   

د ) سرد، گرم ×

 

11-چراغ راهنمایی برای عبور پیاده ها ... می باشد.

الف) قرمز   

ب) سبز ×   

ج) زرد   

د) خاموش 

 

12-کدامیک از کلمات زیر هم خانواده " راهنما " نیست:

الف) باهنر ×   

ب) راهنمایی   

ج) راهبر   

د) راهرو

 

13-اتاقک یعنی چه؟ 

الف) اتاق کوچک ×   

ب) اتاق زیبا   

ج) اتاق بزر گ   

د) اتاق گرم 

 

14-کدام جمله مرتب شده است؟ 

الف) شده خواهری بودم من به تازگی صاحب

ب) من به تازگی شده بودم صاحب خواهری 

ج) من به تازگی صاحب خواهری شده بودم. ×

د) صاحب خواهری شده بودم من به تازگی 

 

15-علامت تشدید در کلمه " مرتب " روی کدام حرف قرار می گیرد؟ 

الف) حرم " م "   

ب) حرف " ر "   

ج) حرف " ب "   

د) حرف " ت " × 

 

16- در کلمه " قوری " حرف " ی " چه صدایی می دهد؟ 

الف) صدای " آ "   

ب ) صدای " یِ "   

ج ) صدای " ایر" ×   

د ) صدای " یا " 

 

17- در جمله زیر جای کلمه داخل پرانتز کلمه دیگری انتخاب کن: 

خوردن قند زیاد به دندان ( ضرر ) می رساند.

الف) زیان ×   

ب) فایده   

ج) سود   

د) منفعت 

 

18- روز پیروزی ما در چه تاریخی بود؟ 

الف) ١٢ بهمن ماه   

ب) ٢٢بهمن ماه ×   

ج) ١٣ بهمن ماه   

د) ٢٠ بهمن ماه  

 

19- ماه بهمن در چه فصلی و در چندمین ماه آن فصل است؟ 

الف) بهار – سومین ماه   

ب) تابستان – سومین ماه  

ج) زمستان – دومین ×   

د) زمستان – اولین

 

20- کرم ابریشم چند وقت در پیله خود می ماند؟ 

الف) دو هفته   

ب) چهار هفته ×   

ج) سه هفته   

د) دو یا سه هفته   

 

21- "تهرانی" به کسی گفته می شود که ... 

الف) در تهران به دنیا آمده باشد.   

ب) به تهران آمده باشد. 

ج) از تهران رفته باشد.   

د) اهل تهران باشد. × 

 

22- جمله " من به مدرسه ... " با چه کلمه ای کامل می شود؟ 

الف) رفتم ×   

ب) رفت   

ج) رفتی   

د) رفتیم 

 

23- در جمله " ... فردا به مشهد می رویم. " در جای خالی چه کلمه ای باید گذاشت؟

الف) من   

ب) تو   

ج) او   

د) ما ]
 

24- مردم ایران به چه زبانی صحبت می کنند؟ 

الف) ترکی   

ب) فارسی ] 

ج) کردی   

د) لری 

 

25- مخالف کلمه " سمت راست " چیست؟ 

الف) حرف دروغ   

ب) خط کج   

ج) راستگو   

د) سمت چپ ]
 

26- به دری که از آهن ساخته شده باشد چه می گویند؟ 

الف) مسی   

ب) فولادی   

ج) سنگی   

د) آهنی ]

 

27- جمله " رحیم از بازار .... " با چه کلمه ای کامل می شود؟ 

الف ) برگشت ] 

ب) برگشتیم   

ج) برگشتی   

د) برگشتند

 

28- معنی کدامیک از کلمات زیر غلط است؟   

الف) آزار = اذیت   

ب) غمگین = اندوهگین   

ج) نیرومند = بزرگ ]  

د) شاد = خوشحال 

 

29- در جمله " سعید از بازار آمد. " به جای کلمه " سعید " چه کلمه ای می توان نوشت؟

الف) آنها   

ب) تو   

ج) او ]  

د) ما 

 

30- کدامیک از جمله های زیر از نظر معنی صحیح نیست؟

الف) اولین ماه فصل پاییز مهر نام دارد. 

ب) شب هوا روشن تر از روز است. ]

ج) ما در کلاس دوم درس می خوانیم.   

د) روزهای تابستان بلندتر از روزهای زمستان است.

 

31- کدام کلمه دو بخشی است؟

الف) غصه ] 

ب) فکر   

ج) تند   

د) دبستان

 

32- در کدامیک از کلمات زیر شکل " ﻪ " صدای " هئ" می دهد؟ 

الف) به به ]   

ب) لحظه   

ج) مدرسه   

د) شهره   

 

33- در کدام کلمه شکل حرف " و " صدای " واو " می دهد؟ 

الف) بود   

ب) گاو ]

ج) کوه   

د) گوسفند 

 

34- کدامیک از حرفهای زیر چهار شکل دارد؟ 

الف) د   

ب) ج   

ج) غ

د) م 

 

35- در جمله " خانه ما نزدیک دبستان و خانه شما دور از دبستان است. " کدام دو کلمه مخالف هم هستند؟ 

الف) خانه، دبستان   

ب) ما، ولی   

ج) نزدیک، دور  

د) ما، شما 

 

36- در کلمه " سؤال " شکل " ء " چه صدایی دارد؟ 

الف) فتحه   

ب) تشدید   

ج) کسره   

د) همزه 
 

37- املای کدام کلمه غلط می باشد؟ 

الف) اتٌفاقاً   

ب) فعلن ×   

ج) کاملاً   

د) حتماً 

 

38- به کلمه های " حافظ، حفاظت، محفوظ " چه می گویند؟ 

الف) مخالف   

ب) هم خانواده ×   

ج) هم معنی   

د) متضاد 

 

39- کلمه " بیمارستان " چند دندانه دارد؟ 

الف) ٤ دندانه   

ب) ٥ دندانه   

ج) ٦ دندانه ×   

د) ٣ دندانه

 

40- کدام دسته از کلمات زیر هم معنی نیستند؟

الف) نبدی، نبودی، نبود   

ب) آشکار، نمایان، پیدا 

ج) شدید، سخت، تند   

د) اطاعت، مطیع، واجب ×

 

41- کدام کلمه دارای چند معنی است؟ 

الف) شیر ×   

ب) مادر   

ج) آبادان   

د) سمنانی  

 

42- در جمله زیر در جای خالی چه کلمه ای باید بنویسیم؟ 

... توانستم مسأله ریاضی را حل کنم.  

الف) تو   

ب) ما   

ج) شما   

د) من ×

https://www.getjar.com/categories/all-games/puzzle-and-strategy-games/Clash-of-Clans-Cheat-960890
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:54 ب.ظ
To restore trust actions speak louder than words.
Can better posture make you taller?
شنبه 1 مهر 1396 03:28 ب.ظ
Heya i'm for the primary time here. I found this board and I in finding
It really useful & it helped me out a lot.
I'm hoping to present one thing back and help others such
as you aided me.
What is a heel lift?
جمعه 13 مرداد 1396 08:10 ب.ظ
This blog was... how do I say it? Relevant!! Finally I've found something which helped me.

Appreciate it!
Foot Problems
یکشنبه 8 مرداد 1396 02:44 ق.ظ
Saved as a favorite, I love your web site!
Foot Complaints
شنبه 7 مرداد 1396 10:55 ب.ظ
I enjoy looking through an article that will make men and women think.
Also, thanks for allowing for me to comment!
https://brynnastarita.wordpress.com
جمعه 30 تیر 1396 01:25 ب.ظ
Hello, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I'm attempting to find things to
improve my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!
vitamin c foot pain
چهارشنبه 21 تیر 1396 09:56 ب.ظ
My brother recommended I may like this web site. He used
to be totally right. This put up truly made my day. You cann't believe simply
how so much time I had spent for this info!
Thanks!
manicure
شنبه 9 اردیبهشت 1396 11:30 ق.ظ
Thanks for sharing such a good idea, paragraph
is nice, thats why i have read it entirely
BHW
شنبه 2 اردیبهشت 1396 01:25 ق.ظ
Great blog! Do you have any hints for aspiring writers? I'm hoping
to start my own site soon but I'm a little lost on everything.

Would you advise starting with a free platform like Wordpress or
go for a paid option? There are so many choices out there that I'm completely overwhelmed ..

Any recommendations? Thank you!
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 08:17 ق.ظ
Hello my loved one! I want to say that this article is amazing, great written and include almost
all significant infos. I would like to see extra posts like this .
manicure
جمعه 18 فروردین 1396 05:08 ب.ظ
Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your
web site, how could i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal.
I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided
bright clear concept
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 02:05 ب.ظ
Thanks for your personal marvelous posting! I actually enjoyed reading it,
you're a great author. I will be sure to bookmark your blog and
definitely will come back at some point. I want to encourage you to continue your great job,
have a nice weekend!
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 11:17 ق.ظ
I’m not that much of a internet reader to
be honest but your blogs really nice, keep it
up! I'll go ahead and bookmark your website to come back in the future.
Cheers
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 05:46 ق.ظ
Great post. I was checking continuously this blog and
I'm impressed! Very helpful information specially the last part :) I care for such information much.
I was seeking this certain information for a long
time. Thank you and best of luck.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر